Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Komisja Prawna PE opowiedziała się za zniesieniem barier dla producentów leków generycznych.

23 stycznia 2019 r.
Udostępnij
Komisja Prawna PE opowiedziała się za zniesieniem barier dla producentów leków generycznych.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) przyjęła sprawozdanie dotyczące dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych, które znosi ograniczenia w produkcji leków po wygaśnięciu ochrony patentowej. Kontrsprawozdwacą tego projektu reprezentującym Grupę EKR był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami produkcja leków, które podlegają ochronie patentowej, nie może odbywać się również po jej ustaniu, jeśli produkt leczniczy zostanie objęty dodatkowym świadectwem ochronnym (SPC), które może obejmować okres maksymalnie do 5-ciu lat po wygaśnięciu patentu. Okres ten nie jest formalnie częścią samego patentu, ale i tak stanowi formę dodatkowej bariery prawnej i gospodarczej dla wejścia na rynek dla producentów leków generycznych.

„Tego rodzaju bariery są istotną przeszkodą również dla polskich firm farmaceutycznych, które chcą produkować leki generyczne na eksport do krajów trzecich, gdzie SPC nie obowiązują. Dodatkowe świadectwa ochronne wiążą im ręce i zmuszają do ucieczki z bazą produkcyjną i centrami badawczymi poza Unię Europejską. Oczywiście te ograniczenia wykorzystują bez przeszkód firmy farmaceutyczne z Chin czy Rosji, które swobodnie mogą produkować leki generyczne na swoim terytorium i sprzedawać je na przykład w USA czy w Azji. Ten raport znosi te ograniczenia, a tym samym wyrównuje warunki konkurencji między firmami farmaceutycznymi z UE i z innych kontynentów w obrocie lekami. Dzięki temu zarówno inwestycje jak i miejsca pracy w przemyśle farmaceutycznym nie będą uciekały na przykład z Polski na Ukrainę czy do Kazachstanu.” - komentuje skutki głosownia w Komisji Prawnej Kosma Złotowski.

Złotowski podkreśla również, że udało się osiągnąć w trakcie negocjacji znacznie więcej niż zaproponowała w swoim projekcie Komisja Europejska. Oprócz zniesienia ograniczeń w produkcji leków generycznych na eksport udało się znacząco zmniejszyć bariery dla produkcji leków na rynek europejski. Firmy farmaceutyczne po wygaśnięciu patentu, a jeszcze przed wygaśnięciem dodatkowego świadectwa ochronnego, będą mogły rozpocząć produkcję aby móc wejść na rynek unijny z gotowym, wysokiej jakości lekiem już pierwszego dnia po wygaśnięciu dodatkowego świadectwa ochronnego. W ten sposób pacjenci w Unii Europejskiej szybciej będą mieli dostęp do szerokiej oferty nowoczesnych i tańszych leków.

„Ten element sprawozdania budził w trakcie negocjacji największy sprzeciw, zwłaszcza wśród znacznej grupy europosłów z Europejskiej Partii Ludowej, którzy widzieli tu zagrożenie dla interesów potężnych firm farmaceutycznych z Niemiec czy Francji. Na szczęcie udało się stworzyć silną koalicję, która za cel postawiła sobie zniesienie barier w szybkim dostępie do wysokiej jakości leków generycznych dla pacjentów nie tylko w państwach trzecich, ale także w samej UE. Bez wątpienia skorzystają na tym rozwiązaniu także pacjenci w Polsce. Otwiera to także nowe możliwości dla krajowych producentów leków. Natomiast firmy zagraniczne otrzymują istotną zachętę do długoterminowego inwestowania w branżę farmaceutyczną w naszym kraju.” - podsumowuje Kosma Złotowski.

Follow Kosma Złotowski