Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego przeciw radyklanym cięciom w polityce spójności

15 listopada 2018 r.
Udostępnij
Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego przeciw radyklanym cięciom w polityce spójności

Na posiedzeniu w Strasburgu Komisja Transportu i Turystyki PE przyjęła sprawozdanie autorstwa europosła Kosmy Złotowskiego jednoznacznie sprzeciwiające się redukcji środków w ramach Funduszu Spójności i wzywające do zwiększenia finansowania w obszarze całej polityki spójności w latach 2021– 2027. Przyjęty dokument gwarantuje również utrzymanie przez dwa lata kopert narodowych dla środków wydzielonych z Funduszu Spójności na rzecz Instrumentu „Łącząc Europę”, finansującego inwestycje w ramach transeuropejskich korytarzy transportowych. Przyjęte sprawozdanie jest ważnym głosem w toczącej się debacie na temat przyszłych ram budżetowych Unii Europejskiej.

W dniu 29 maja 2018 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR), a także przepisów finansowych na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (IZGW) i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (FBW). Dokument ten, nazywany rozporządzeniem ramowym, zawiera zasady zarządzania środkami przeznaczonymi na sfinansowanie wszystkich wymienionych w nim programów, reguluje również takie kwestie jak wielkość płatności zaliczkowych, kwoty maksymalnego dofinansowania projektów czy transfery z Funduszu Spójności do innych instrumentów finansowych. Sprawozdawcą i autorem opinii Komisji TRAN dla Komisji Rozwoju Regionalnego dotyczącej rozporządzenia ramowego był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

"Zgadzam się z zasadniczym celem projektu rozporządzenia ramowego, czyli z potrzebą znacznego ograniczenia biurokracji. Nie możemy się jednak zgodzić na ogromne cięcia, które zaproponowała Komisja Europejska. Finansowanie Funduszu Spójności w perspektywie 2021-2027 zostało zaproponowane na poziomie 41,4 mld euro wobec 75,8 mld euro przewidzianych na ten cel w obecnym budżecie, co oznacza realny spadek aż o 45 procent. Jednocześnie dochód narodowy brutto na mieszkańca w państwach korzystających z Funduszu nie wzrósł w takiej samej skali. Tak znaczna redukcja ograniczy możliwość inwestowania w infrastrukturę transportową między innymi w Polsce. Cieszę się, że Komisja Transportu po raz kolejny wysłała jasny sygnał, że nie zgadza się na tak radyklane cięcia w polityce spójności."  – powiedział po głosowaniu w Strasburgu Kosma Złotowski.

W swojej propozycji Komisja Europejska zaproponowała udostępnienie 30-stu procent środków przeniesionych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” wszystkim państwom kohezyjnym od razu na zasadach konkurencyjnych, a 70 procent przeznaczyć do podziału na koperty narodowe. Sprawozdanie autorstwa Kosmy Złotowskiego przewiduje lepszy z punktu widzenia Polski mechanizm, zgodnie z którym - podobnie jak ma to miejsce w obecnej perspektywie budżetowej - całość środków przeniesionych z Funduszu Spójności w wysokości ponad 10 mld euro zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona na koperty narodowe z 2-letnim okresem na wykorzystanie środków w ramach kopert, a dopiero później otworzy się możliwość udostępnienia niewykorzystanych środków w trybie konkurencyjnym wszystkim państwom członkowskim.

"Takie rozwiązanie funkcjonuje w obecnej perspektywie finansowej i nie ma uzasadnienia dla zmniejszenia puli pieniędzy przeznaczonych na koperty narodowe, tym bardziej, że Polska z powodzeniem wykorzystała całą pulę środków przyznanych na lata 2014 – 2020. Musimy wspierać państwa, które skutecznie wykorzystują przyznane środki, a Polska jest tutaj bez wątpienia jednym z prymusów."  - zaznaczył Złotowski.

W swoim sprawozdaniu Kosma Złotowski proponuje także podniesienie poziom płatności zaliczkowych w skali rocznej z 0,5 procenta zaproponowanego przez Komisję Europejską do poziomu maksymalnie 2,5 procent oraz podnosi maksymalne poziomy dofinansowania inwestycji ze środków unijnych z 70 procent do obowiązujących aktualnie 85 procent. Sprawozdanie wprowadza również nowy cel szczegółowy jakim jest restrukturyzacja regionów górniczych ze specjalnym przydziałem środków w wysokości 4,8 mld euro na rzecz nowego funduszu sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego, którego celem jest niwelowanie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków wychodzenia z zależności od węgla.

"Jestem zadowolony, że większość członków Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego rozumie znaczenie polityki spójności i widzi jak wiele jej celów wciąż nie zostało osiągniętych. Różnice rozwojowe między państwami członkowskimi i poszczególnymi regionami są wciąż bardzo duże, a propozycja Komisji Europejskiej obejmująca cięcia w Funduszu Spójności ograniczyłaby jego skuteczność." – podsumowuje Kosma Złotowski.

Follow Kosma Złotowski