Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach EFRR i Funduszu Spójności musi być utrzymane na wysokim poziomie

2 maja 2018 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach EFRR i Funduszu Spójności musi być utrzymane na wysokim poziomie

W trakcie obrad sesji plenarnej w Brukseli europosłowie debatowali na temat raportu Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) zatytułowanego Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”. W dyskusji wziął udział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski, autor opinii Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) do tego sprawozdania.

Kosma Złotowski zaznaczył, że przyszłość polityki spójności oraz wysokość środków przeznaczonych między innymi na budowę i modernizację infrastruktury budzi najwięcej emocji w dyskusji na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej.

„Potrzeby w obszarze wyrównywania różnic między regionami są i wciąż będą ogromne, a wiele kluczowych projektów infrastrukturalnych, które mają temu służyć - w tym najważniejszy z nich, jakim jest sieć TEN-T -wciąż jest w fazie realizacji” - mówił Złotowski.

Europoseł PiS przypomniał, że budowa zintegrowanej europejskiej sieci transportu to konieczność, która wymaga właściwego, stabilnego poziomu finansowania. „Potrzebujemy nie tylko autostrad czy szybkich kolei, ale także nowoczesnej infrastruktury o zasięgu lokalnym i regionalnym, gdzie problemy z przepustowością, korkami czy bezpieczeństwem są największe” - zaznaczył Kosma Złotowski.

Autor opinii Komisji TRAN negatywnie odniósł się także do przedstawionych przez Komisję Europejską założeń kolejnego unijnego budżetu, który zakłada zmniejszenie środków przeznaczonych na wyrównywanie różnic rozwojowych między państwami członkowskimi o 7 procent w stosunku do WRF na lata 2014-2020.

„Finansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności musi być utrzymane na wysokim poziomie przede wszystkim, dlatego, że cele polityki spójności wciąż nie zostały zrealizowane, a różnice między stanem infrastruktury we wschodniej i zachodniej części UE są wciąż bardzo widoczne” - powiedział Kosma Złotowski.

Follow Kosma Złotowski