Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski w sprawie opłat za autostrady w Niemczech

16 lutego 2017 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski w sprawie opłat za autostrady w Niemczech

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata nad pytaniem skierowanym do Komisji Europejskiej dotyczącym propozycji wprowadzenia przez Niemcy systemu opłat drogowych, które dotyczyłyby jedynie kierowców samochodów niezarejestrowanych w Niemczech. W dyskusji wziął udział europoseł PiS Kosma Złotowski.

Pytanie skierowane do Komisarz Violety Bulc miało na celu wyjaśnienie wątpliwości, jakie pod adresem Niemiec kierowały pozostałe państwa członkowskie w związku z planowanym systemem opłat za autostrady dla samochodów osobowych. System ten w zaproponowanym kształcie nie gwarantuje równego traktowania wszystkich obywateli UE przewidując system rekompensat podatkowych w wysokości opłat drogowych dla obywateli Niemiec. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z prawem europejskim, co potwierdziła KE wszczynając w tej sprawie procedurę wyjaśniającą przeciw rządowi w Berlinie, która bez podania jasnych powodów została zawieszona w grudniu 2016 roku.

Kosma Złotowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że wydatki na modernizację i budowę infrastruktury pochłaniają ogromne kwoty, dlatego wprowadzenie przez Niemcy opłat dla użytkowników autostrad jest uzasadnione i nie jest przedmiotem wątpliwości, jakie państwa członkowskie wyrażają w stosunku do niemieckich propozycji.

 „Problemem, który tu omawiamy jest dyskryminacja i system, który ewidentnie stawia w uprzywilejowanej pozycji tylko obywateli jednego państwa członkowskiego. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której z ponoszenia tych opłat w Niemczech będą zwolnieni kierowcy, którzy najczęściej z tych dróg korzystają, a koszty poniosą kierowcy zagraniczni, w tym w dużej mierze kierowcy z Polski” - mówił Złotowski.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości skrytykował postawę Komisji Europejskiej i nieuzasadnione wstrzymanie kroków prawnych w sytuacji, gdy zasadniczy problem wciąż nie został rozwiązany a zagrożenie dyskryminacją kierowców spoza Niemiec.

 „Oczekujemy jasnej odpowiedzi, na jakich warunkach Komisja wstrzymała procedurę o naruszenie prawa i jak ma zamiar zabezpieczyć kierowców podróżujących przez Niemcy przed dyskryminacją ze względu na narodowość” - apelował Kosma Złotowski.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-009776+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl

Follow Kosma Złotowski