Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Parlament Europejski przyjął rezolucję europosłów Anny Fotygi i Kosmy Złotowskiego w sprawie broni chemicznej zatopionej w Bałtyku

27 kwietnia 2021 r.
Udostępnij
 Parlament Europejski przyjął rezolucję europosłów Anny Fotygi i Kosmy Złotowskiego w sprawie broni chemicznej zatopionej w Bałtyku

Eurodeputowani przyjęli dziś rezolucję wzywającą Unię Europejską do podjęcia działań mających na celu oczyszczenie Morza Bałtyckiego z wraków statków i broni chemicznej z okresu II wojny światowej. Projekt, którego pomysłodawcami byli europosłowie PiS Kosma Złotowski i Anna Fotyga, poparło 660 europosłów, przy 8 głosach sprzeciwu i 25 wstrzymujących się.

"Parlament Europejski przyjmując tą rezolucję potwierdził, że problem broni chemicznej zalegającej na dnie Bałtyku ma wymiar międzynarodowy i może zostać rozwiązany tylko dzięki współpracy rządów krajowych, Unii Europejskiej i NATO. Potrzebne są oczywiście środki finansowe oraz badania nad technologiami bezpiecznego usuwania i utylizacji szkodliwych substancji z dna morskiego. Bardzo długo państwa takie jak Polska czy kraje bałtyckie były zmuszone same szukać rozwiązań, mimo, że zanieczyszczenie Bałtyku było efektem decyzji politycznych aliantów i działań wojsk okupujących nasz region. To właśnie Rosja i Niemcy ponoszą największą odpowiedzialność za obecny stan rzeczy i to od tych rządów oczekujemy większego zaangażowania. Morze Bałtyckie ma ogromny potencjał ekonomiczny, który nie może być w pełni wykorzystany bez oczyszczenia dna z amunicji, wraków pełnych paliwa czy zbiorników z bronią chemiczną. To poważne wyzwanie między innymi dla procesu budowy farm wiatrowych. Mam nadzieję, że ta rezolucja, przyjęta zdecydowaną większością i ponad podziałami politycznymi, zmotywuje Komisję Europejską do znalezienia dodatkowych środków na oczyszczenie dna Bałtyku" – komentował Kosma Złotowski.

"Cieszę się, że udało się mi wspólnie z Kosmą Złotowskim uzyskać wsparcie całego Parlamentu dla tak istotnej sprawy. Rezolucja zawiera wszystkie postulaty, o które zabiegaliśmy. Wiem, że Komisja Europejska, w której od dłuższego czasu interweniujemy, przygotuje studium mające kompleksowo odpowiedzieć na nasze apele, w tym zmapować zatopioną broń chemiczną, skoordynować działania i procedury reagowania, wypracować najlepsze metody usuwania niewybuchów. " – dodała Anna Fotyga.