Powrót do listy Poprzedni artykuł

Analiza projektu dyrektywy w sprawie dostosowania przepisów dotyczących pozaumownej odpowiedzialności cywilnej do sztucznej inteligencji

8 kwietnia 2024 r.
Udostępnij
Analiza projektu dyrektywy w sprawie dostosowania przepisów dotyczących pozaumownej odpowiedzialności cywilnej do sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja szturmem wdarła sie do debaty politycznej, prawnej i gospodarczej na całym świecie. Nowe przykłady zastosowania tej technologii i wynikajace z nich wzywania czy zagrożenia stały się motywacją do przygotowania przez Komisje Europejska pierwszych na swiecie horyzontalnych regulacji, które maja stworzyc ramy prawne dla wprowadzania na rynek i wykorzystywania zawansowanych algorytmów we wszystkich dziedzinach życia.

Prace nad Aktem o Sztucznej Inteligencji już się zakończyły, ale proces regulowania tej technologii jeszcze się nie zakończył. KE podjęła się zadania przygotowania osobnego dokumentu, którego celem jest próba dostosowania przepisów dotyczących pozaumownej odpowiedzialności cywilnej do szerokiego stosowania sztucznej inteligencji. Projekt dyrektywy opublikowanej we wrześniu 2022 roku ma na celu stworzenie spójnego europejskiego reżimu prawnego pozwalającego na skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody wywołane przez produkty i usługi oparte na SI. Biorąc pod uwagę, że niektóre państwa członkowskie podejmują samodzielne inicjatywy w tym zakresie ten krok wydaje się uzasadniony. Unikanie rozdrobnienia przepisów w zakresie odpowiedzialności za produkty wadliwe to ważny element ograniczania zbędnej biurokracji, która stanowi jedna z największych barier dla rozwoju jednolitego rynku. Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jednoznacznie opowiada się stworzeniem jasnych i ogólnoeuropejskich norm prawnych regulujących wszystkie aspekty tworzenia i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji do celów komercyjnych, zwłaszcza w tych obszarach gdzie może ona stanowić istotne ryzyko dla konsumentów.

Przyjmowane przepisy nie mogą jednak skutkować powstawaniem nadmiernych obciążeń administracyjnych, zwiększać kosztów dostępu do tej technologii czy być barierą dla tworzenia europejskich innowacji, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Równowaga miedzy interesami, prawami i obowiązkami instytucji publicznych, konsumentów i przedsiębiorców powinna być zachowana. Poniższe opracowanie ma na celu krytyczne spojrzenie na propozycje dyrektywy w sprawie odpowiedzialnosci za sztuczna inteligencje, a sformułowane w niej wnioski będą miały istotny wpływ na debatę, która w najbliższych tygodniach będzie toczyć się w Brukseli i Strasburgu.

Zaproszeni do jej przygotowania eksperci to uznani polscy specjaliści w zakresie prawa cywilnego i prawa nowych technologii, których głos będzie cennym wkładem w prace legislacyjne, w których będę uczestniczył w imieniu grupy EKR. Mam nadzieje, ze ta analiza będzie także ciekawa lektura dla wszystkich osób zainteresowanych prawnymi aspektami rewolucji cyfrowej, która niesie ze sobą nowe szanse i zagrożenia.