Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

II edycja Bydgoskiego Forum Bursztynowego Szlaku

10 października 2022 r.
Udostępnij
II edycja Bydgoskiego Forum Bursztynowego Szlaku

W poniedziałek, 10 października 2022 roku pod hasłem Łącząc Bałtyk z Adriatykiem odbyła się II edycja Bydgoskiego Forum Bursztynowego Szlaku, której celem było pokazanie potencjału Bydgoskiego Węzła Logistycznego jako łącznika polskich portów morskich z portami adriatyckimi.

Na rok 2023 Komisja Europejska zaplanowała rewizję sieci TEN-T a lokalni politycy, samorządy, instytucje oraz organizacje pozarządowe od dawna zabiegają o wpisanie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz do sieci bazowej.

O rezwizji TEN-t podczas forum mówili:
Łukasz Religa – prezes Nowego Bursztynowego Szlaku
Kosma Złotowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, członek komisji PETI i TRAN
Jakub Siwiński – wicedyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury

Z kolei prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Sztandera przedstawił koncepcję Parku Przemysłowego Emilianowo.

Europoseł Złotowski w swoim wystąpieniu poinformował, że prace nad rewizją sieci TEN-T w Parlamencie Europejskim nabierają tempa i już wkrótce zostanie opublikowana pierwsza wersja raportu Komisji TRAN.

„Rosyjska agresja na Ukrainę nie pozostała bez wpływu także na ten projekt i spowodowała konieczność pewnych modyfikacji przebiegu korytarzy na wschodniej ścianie Unii Europejskiej.” - mówił eurodeputowany i podkreślił, że grupa EKR w pełni popiera plany uwzględnienia połączeń z Ukrainą w długofalowej strategii rozwoju europejskich szlaków transportowych.

Bydgoski polityk zauważył, że efektywna komunikacja, a zwłaszcza transport towarowy, to kluczowy element budowania dobrobytu i pogłębiania integracji gospodarczej. “Dokładnie z tych powodów od lat, przy wsparciu lokalnych samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych lobbuję w Brukseli za uwzględnieniem Bydgoszczy w sieci bazowej TEN-T.” - mówił Złotowski.

Europoseł docenił zaangażowanie stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak, dzięki któremu udało się stworzyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie umieszczenia Węzła Logistycznego Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk.

„Petycja została pomyślnie złożona i zarejestrowana, a jako koordynator Grupy EKR w Komisji Petycji już skierowałem wniosek, aby w trybie pilnym została zaopiniowana i omówiona na najbliższym posiedzeniu.” - poinformował polski polityk i podkreślił, że aby ten wniosek został przyjęty potrzebne będzie wsparcie wszystkich sił politycznych w PE.

Eurodeputowany zauważył, że ten projekt ma strategiczne znaczenie dla naszego regionu i powinien łączyć wszystkie środowiska. „Mam nadzieję, że ta petycja będzie ważnym sygnałem dla Komisji Europejskiej i Komisji Transportu, że umieszczenie Bydgoszczy jako węzła drogowo-kolejowego sieci bazowej TEN-T jest nie tylko w pełni uzasadnione ekonomicznie, ale ma szerokie poparcie polityczne i społeczne.” - mówił Złotowski i wyraził przekonanie, że takiego sygnału Komisja nie będzie mogła zignorować.