Powrót do listy Poprzedni artykuł

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła sprawozdanie europosła Kosmy Złotowskiego w sprawie zwalczania barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku

23 listopada 2021 r.
Udostępnij
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła sprawozdanie europosła Kosmy Złotowskiego w sprawie zwalczania barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia w Strasburgu Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przyjęła sprawozdanie bydgoskiego europosła PiS Kosmy Złotowskiego w sprawie zwalczania barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku. Za przyjęciem raportu głosowało 37 europosłów, przeciw było 7, a 1 eurodeputowany wstrzymał się od głosu. Głosowanie planarne odbędzie się podczas sesji PE w styczniu przyszłego roku.

 „Jestem bardzo zadowolony z ostatecznego kształtu tego sprawozdania. To efekt kliku miesięcy pracy i zaangażowania wielu osób. Jednolity rynek to największe osiągnięcie integracji europejskiej, ale coraz częściej można dostrzec próby jego demontażu. Firmy sprzedające swoje produkty w innych państwach członkowskich lub świadczące usługi transgranicznie napotykają na liczne bariery administracyjne, zbędne wymogi biurokratyczne lub są poddawane uciążliwym kontrolom. Zdecydowanie częściej ofiarą takich praktyk padają małe i średnie przedsiębiorstwa z państw naszego regionu, a zwłaszcza firmy transportowe i delegujące pracowników. Ten raport identyfikuje największe przeszkody dla transgranicznej aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej i sugeruje Komisji rozwiązania istniejących problemów. Oczekujemy zdecydowanych działań w obronie przedsiębiorstw i konsumentów we wszystkich państwach członkowskich” - skomentował wyniki głosowania Kosma Złotowski.

Przyjęty przez Komisję IMCO raport podkreśla, że wolny handel oraz swoboda świadczenia usług mają jednoznaczny, pozytywny wpływ na gospodarkę europejską, ale nadal istnieje wiele barier pozataryfowych, które hamują potencjał przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza małych i średnich firm, działających w środowisku transgranicznym. Dotyczy to przede wszystkim sektora usług, który w wielu branżach musi mierzyć się z przeregulowaniem, niewystraczającą współpracą między państwami członkowskimi, nadmiernymi i uciążliwymi kontrolami oraz brakiem skutecznych i szybkich narzędzi odwoławczych na poziomie europejskim.

Sprawozdanie zwraca uwagę, że większość inicjatyw podjętych przez Komisję w celu usunięcia istniejących i najbardziej uciążliwych barier pozataryfowych jest nieskuteczna lub nieefektywna, a wiele podmiotów operujących transgranicznie często po prostu nie wie o ich istnieniu. Dotyczy to zwłaszcza narzędzi, które pozwalają na szybkie rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami, a organami administracji w państwach członkowskich, takich jak SOLVIT czy grupa zadaniowa ds. egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku.

W dokumencie czytamy również, że pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że w sytuacji kryzysowej płynny handel i swobodny przepływ usług są niezwykle wrażliwe na nieproporcjonalne działania organów krajowych oraz brak harmonizacji i współpracy między państwami członkowskimi. Zakłócenie łańcuchów dostaw na jednolitym rynku stanowiło poważne zagrożenie dla stabilności produkcji i wymiany handlowej. Niezbędna jest właściwa ocena reakcji Komisji Europejskiej na kryzys zdrowotny, aby zidentyfikować i usunąć wąskie gardła, zwłaszcza w odniesieniu do transgranicznego przepływu towarów i usług.

„Sprawnie działający jednolity rynek, wolny od zbędnych barier, jest najlepszą gwarancją szybkiej odbudowy gospodarki europejskiej po kryzysie związanym z pandemią. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu usług cyfrowych w administracji publicznej na szczeblu europejskim i krajowym możemy wyeliminować znaczną liczbę przeszkód napotykanych przez przedsiębiorstwa działające w więcej niż jednym państwie członkowskim” - czytamy w sprawozdaniu europosła Prawa i Sprawiedliwości.