Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Konferencja na temat rewizji sieci TEN-T

9 listopada 2022 r.
Udostępnij
Konferencja na temat rewizji sieci TEN-T

9 listopada w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej odbyła się konferencja na temat rewizji sieci TEN-T. Wydarzenie było okazją do wymiany poglądów i omówienia wyzwań, związanych z rewizją sieci transportowej TEN-T, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozszerzenia szlaków transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W debacie uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, w tym poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski.

Polski polityk mówił, że priorytetami Parlamentu Europejskiego podczas przygotowywania opinii na temat przedstawionej w grudniu przez Komisję Europejską propozycji rewizji sieci TEN-t będzie: rozszerzenie sieci o Ukrainę, cyfryzacja transportu, wzmocnienie roli węzłów miejskich oraz położenie nacisku na funkcję militarną infrastruktury komunikacyjnej.

Europoseł przekonywał, że teraz gdy wiemy, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne, infrastruktura musi być gotowa na wyzwania związane z transportem wojsk czy zaopatrzenia z zachodu na wschód Europy. „Sieć TEN-T bardziej niż kiedykolwiek powinna więc stać się elementem wzmacniania naszego bezpieczeństwa militarnego.” - mówił Złotowski.

Polityk PiS przypomniał także że od kilku lat lobbuje w Brukseli za przeniesieniem Bydgoszczy z sieci uzupełniającej do sieci bazowej w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk gdyż położenie geograficzne, potencjał gospodarczy, dobre połączenie z polskimi portami czy plany budowy terminala w Emilianowie to argumenty, których nie można lekceważyć. “Również w czasie prac nad raportem Komisji TRAN złożę w tej sprawie stosowną poprawkę i będę przekonywał, że Bydgoszcz zasługuje na ten awans.” - zobowiązał się europoseł.