Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski najbardziej aktywnym europosłem z Polski

7 lutego 2022 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski najbardziej aktywnym europosłem z Polski

W opublikowanym przez start-up Eulytix rocznym raporcie na temat pracy europosłów, polityk PiS Kosma Złotowski został uznany za najaktywniejszego polskiego europosła oraz znalazł się na wysokiej 31 pozycji najbardziej aktywnych eurodeputowanych z wszystkich państw członkowskich. W drugim roku IX kadencji Parlamentu Europejskiego złożył aż 606 poprawek.

Sprawozdanie opiera się na poprawkach legislacyjnych zgłoszonych przez posłów do PE w różnych komisjach w okresie od czerwca 2020 r. do sierpnia 2021 r. Eurodeputowani są uszeregowani według trzech głównych wymiarów: rankingu aktywności, który wskazuje najbardziej aktywnych posłów do PE, rankingu łączności złożonego z europosłów współskładających największą ilość poprawek oraz rankingu ideologicznej heterogeniczności oceniającego zdolność eurodeputowanych do działania jako pomosty między różnymi segmentami ideologicznego spektrum.

Zaprezentowany raport daje obywatelom UE pogląd na aktywność legislacyjną posłów do Parlamentu Europejskiego. Jest także wsparciem dla lobbystów i firm zajmującym się sprawami publicznymi. Poprzez identyfikację kluczowych eurodeputowanych w określonej grupie politycznej lub obszarze polityki mogą oni poprawić swoje strategie lobbingu i komunikacji. Ponad to, daje europosłom, delegacjom krajowym i grupom w Parlamencie Europejskim nowe możliwości wzmocniania wpływu ustawodawczego poprzez analizę ich aktywności legislacyjnej, a także działalności politycznej sojuszników i przeciwników.