Powrót do listy Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski nt. unijnego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

22 października 2021 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski nt. unijnego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

Podczas trwającej sesji plenarnej w Europarlamencie w Strasburgu posłowie debatowali na temat sprawozdania dotyczącego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. W dyskusji głos zabrał m.in. europoseł EKR Kosma Złotowski.

Polski polityk stwierdził, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od nowoczesnej infrastruktury, czy umiejętności kierowców, ale także od efektywności systemu ubezpieczeń komunikacyjnych.

"Harmonizacja przepisów w tym zakresie jest konieczna ze względu na częste podróże i wysoką mobilność między państwami członkowskimi zarówno w celach zawodowych jak i turystycznych" – uważa polski polityk.

Europoseł zaznaczył, że możliwość łatwego dostępu do całej historii naszych roszczeń ułatwi ubezpieczenie pojazdu w innym kraju i pozwoli uniknąć dyskryminacji właściciela pojazdu ze względu na narodowość lub poprzednie miejsce zamieszkania.

Jak przypomniał, w ostatnich latach pojawiło się także wiele nowych kategorii pojazdów, które nie były objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. "Ich użytkownicy także powodują wypadki, więc rozszerzenie tej listy było konieczne" – dodał Złotowski.

W opinii europosła cieszy również fakt, że państwa członkowskie będą mogły w uzasadnionych przypadkach ustanawiać w tym zakresie wyjątki i przyjmować przepisy korzystniejsze dla poszkodowanych niż minimum określone w tej dyrektywie.

Dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, która nie zmieniła się od czasu jej przyjęcia w 2009 r., harmonizuje minimalne normy ochrony poszkodowanych podczas przekraczania granic i umożliwia mieszkańcom Unii podróżowanie w obrębie UE bez konieczności zakupu dodatkowego ubezpieczenia.

Wniosek Komisji z 2018 r. koncentrował się m.in. na niewypłacalności ubezpieczycieli, oświadczeniach o przebiegu ubezpieczenia lub na przeciwdziałaniu prowadzeniu pojazdów nieubezpieczonych. Głównym punktem dyskusji w trakcie procesu legislacyjnego był jednak zakres dyrektywy, który zgodnie z orzecznictwem i oceną skutków obecnie obejmuje również rowery elektryczne, segway’e i wszystkie hulajnogi elektryczne.

Po sześciu politycznych posiedzeniach trójstronnych Parlament Europejski i Rada uzgodniły między innymi:

  • Wyjaśnienie zakresu dyrektywy - jakie pojazdy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne o prędkości mniejszej niż 25 km/h i lżejsze niż 25 kg, pojazdy ciężkie o prędkości mniejszej niż 14 km/h oraz pojazdy wykorzystywane w sportach motorowych zostaną wyłączone z obowiązku ubezpieczenia. Państwa członkowskie będą miały dodatkowe możliwości stosowania odstępstw krajowych, w tym korzystania z pojazdów niedrogowych na terenie prywatnym, który nie jest publicznie dostępny, takich jak ciągniki ogrodnicze, skutery inwalidzkie czy auta zabawki dla dzieci.
  • Ubezpieczyciel niewypłacalny - Jeżeli zakład ubezpieczeń pojazdu odpowiedzialnego za wypadek jest niewypłacalny, strony poszkodowane mogą otrzymać odszkodowanie w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania. Ten organ państwa członkowskiego wystąpi następnie o zwrot kosztów do organu w państwie członkowskim siedziby niewypłacalnego ubezpieczyciela.
  • Nowe zharmonizowane w UE oświadczenie dotyczące przebiegu ubezpieczenia (bonus-malus) w celu uniknięcia dyskryminacji w traktowaniu ze względu na narodowość lub poprzednie miejsce zamieszkania.