Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski o stanie unii małych i średnich przedsiębiorstw

12 lipca 2023 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski o stanie unii małych i średnich przedsiębiorstw

Dziś, podczas sesji plenarnej, Parlament Europejski dyskutował o stanie unii małych i średnich przedsiębiorstw. W dyskusji głos zabrał europoseł EKR Kosma Złotowski.

Polski polityk zauważył, że małe i średnie firmy to siła europejskiej gospodarki, której zagrażają zbędna biurokracja, bariery dla działalności transgranicznej czy gorszy dostęp do finansowania. "Kryzysy jakie dotknęły nasz kontynent w ostatnich latach, takie jak pandemia czy spowodowana wojną inflacja, były szczególnie kosztowne dla MŚP. Jednocześnie ambitne tempo transformacji energetycznej Unii Europejskiej czy potrzeby rewolucji cyfrowej wymagają ciągłych inwestycji, na które przedsiębiorcom często brakuje środków" - powiedział.

Europoseł zalecił, aby Komisja zwracała większą uwagę na to, aby w projektowanych przepisach i regulacjach tworzyć zwolnienia i ułatwienia dla małych i średnich firm, także tych z sektora nowych technologii. Złotowski podkreślił, że dostęp do jednolitego rynku cyfrowego, szczególnie w handlu internetowym, to ogromna szansa dla wielu MŚP i dlatego należy konsekwentnie usuwać wszelkie bariery, które uniemożliwiają oferowanie przez te podmioty produktów i usług w innych państwach członkowskich.