Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski: Oddanie kompetencji w zakresie leśnictwa i gospodarki leśnej UE oznacza przekazanie prawa do współdecydowania o 1/3 terytorium naszego kraju

22 marca 2023 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski: Oddanie kompetencji w zakresie leśnictwa i gospodarki leśnej UE oznacza przekazanie prawa do współdecydowania o 1/3 terytorium naszego kraju

Dziś podczas posiedzenia komisji Petycji PE (PETI) europosłowie głosowali nad sprawozdaniem z wizyty informacyjnej w Polsce, która odbyła się w dniach 19–21 września 2022 r., a dotyczyła zbadania sytuacji w Puszczy Białowieskiej, w związku z otrzymanymi skargami  na rzekome naruszanie przepisów środowiskowych przez Polskę i Lasy Państwowe.

Petycje zgłoszone Parlamentowi dotyczyły skargi na prowadzoną wycinkę drzew w związku z działalnością kornika i budową utwardzonej drogi, o którą przez lata starali się lokalni mieszkańcy, a także krytykowały budowę muru na granicy z Białorusią, który jest ważnym elementem infrastruktury bezpieczeństwa.

Mimo iż w trakcie misji potwierdzone zostało, że obszar objęty ochroną nie został naruszony, Polska dostosowała się do prawa unijnego w zakresie odziaływania prowadzonych prac na środowisko naturalne, a służby leśne z należytą starannością dbają o obszar Puszczy Białowieskiej, walcząc z niszczącym drzewostan kornikiem, to jednak Komisja Petycji przyjęła sprawozdanie z tej misji, które pomija te fakty, jest nieobiektywne, a wręcz stronnicze w ocenie sytuacji. "Jest to niestety kolejny dowód na to, iż Unia Europejska próbuje rozszerzać swoje kompetencje wbrew traktatom i wykorzystywać tego rodzaju fałszywe argumenty do krytykowania polskich władz. W tym wypadku wpisuje się to także w widoczny ostatnio szereg działań, zmierzających do odebrania państwom członkowskim możliwości samodzielnego decydowania o obszarach leśnych" – uważa koordynator EKR w Komisji Petycji Kosma Złotowski.

„Musimy pamiętać, że oddanie kompetencji w zakresie leśnictwa i gospodarki leśnej Unii Europejskiej oznacza przekazanie prawa do współdecydowania o 1/3 terytorium naszego kraju. Jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości we wszystkich komisjach Parlamentu Europejskiego stanowczo się temu sprzeciwiamy. Złożyliśmy szereg poprawek do sprawozdania z misji Komisji Petycji do Polski, które zwracają uwagę na fakty i odkłamują fałszywą narrację w sprawie Puszczy Białowieskiej. Niestety przyjęty dzisiaj raport jest nieobiektywny i ignoruje argumenty przedstawione przez polskie władze i Lasy Państwowe" - podsumował wyniki głosowania europoseł PiS.