Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski prezentuje raport nt. zwalczania barier na jednolitym rynku

13 lipca 2021 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski prezentuje raport nt. zwalczania barier na jednolitym rynku

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), miała miejsce prezentacja raportu ws. zwalczania barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku, którego sprawozdawcą jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

„Jednolity rynek to jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Zniesienie granic gospodarczych pozwoliło stworzyć w Europie strefę dobrobytu, która jest ewenementem na skalę światową” - mówił Kosma Złotowski. Europoseł podkreślił jednak, że ostatnie lata przyniosły szereg niepokojących sygnałów, które świadczą o tym, że swoboda przepływu towarów i usług napotyka na coraz większe bariery stawiane przez państwa członkowskie. „Dzisiaj, kiedy wracamy na ścieżkę wzrostu po kryzysie wywołanym pandemią, ich zdefiniowanie i usunięcie jest szczególnie potrzebne” - stwierdził

Europoseł PiS podkreślił, że bez przyjaznego dla konsumentów i przedsiębiorstw rynku wewnętrznego nie uda się zrealizować najważniejszych celów unijnej polityki przemysłowej czy europejskiej agendy cyfrowej. Złotowski wskazał, że bariery pozataryfowe mają poważny wpływ na sektor usług. „Komisja Europejska zidentyfikowała 24 konkretne ograniczenia w 13 branżach, które naruszają przepisy ustanowione dyrektywą usługową. Niektóre z nich są jawnie dyskryminujące, a i ich celem jest wyłącznie utrudnianie dostępu do rynków krajowych dla podmiotów działających transgranicznie” - poinformował europoseł i dodał, że szczególnym przykładem jest sektor transportu drogowego, którego sprawne funkcjonowanie ma decydujący wpływ na handel między państwami członkowskimi.

Eurodeputowany zaznaczył, że rozwój jednolitego rynku w dziedzinie usług cyfrowych również napotyka szereg barier pozataryfowych, które ograniczają jego potencjał i uniemożliwiają konsumentom dostęp do produktów i usług oferowanych w innych państwach członkowskich. „Niestety większość inicjatyw podjętych przez Komisję w celu usunięcia istniejących i najbardziej uciążliwych barier pozataryfowych jest nieskuteczna lub napotyka silny opór w procesie legislacyjnym. Jednocześnie jesteśmy świadkami rosnącej fali protekcjonizmu w wielu państwach członkowskich” - mówił.

„Potrzebujemy przejrzystej bazy danych zestawiającej konkretne krajowe bariery pozataryfowe wraz z toczącymi się postępowaniami w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dzięki temu takie inicjatywy jak Grupy Zadaniowej ds. Egzekwowania Przepisów dotyczących Jednolitego Rynku (SMET) będą mogły funkcjonować znacznie lepiej” - stwierdził europoseł, wyrażając nadzieję, że sprawozdanie będzie okazją do poważnej dyskusji na temat przyszłości jednolitego rynku oraz że komisji IMCO uda się stworzyć propozycje rozwiązań, które ułatwią życie konsumentów i przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm.