Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Niszczenie niesprzedanych towarów w Unii Europejskiej - przykład centrów logistycznych firmy Amazon

1 lipca 2021 r.
Udostępnij
Niszczenie niesprzedanych towarów w Unii Europejskiej - przykład centrów logistycznych firmy Amazon

Europoseł Kosma Złotowski skierował do Komisji Europejskiej interpelację dotyczącą niszczenia niesprzedanych towarów w Unii Europejskiej.

Polski polityk powołał się na wyniki śledztwa dziennikarskiego przeprowadzonego przez brytyjską telewizję ITV News, które wykazało, że w magazynie Amazona w Dunfermline każdego tygodnia niszczy się około 130 tysięcy zupełnie nowych lub pochodzących ze zwrotów produktów w tym sprzętu RTV i AGD. Złotowski zwrócił uwagę, że nie jest to odosobniony przypadek. „W ostatnich latach media donosiły o analogicznych praktykach stosowanych w niemieckich i francuskich centrach logistycznych firmy.” - zauważył europoseł i podkreślił, że niszczone produkty trafiają do centrów recyklingu, ale co gorsza także na zwykłe wysypiska śmieci. „Narzucone przez koncern wysokie koszty magazynowania powodują, że sprzedawcom często bardziej opłaca się wyrzucić towar niż płacić za jego przechowywanie.” - tłumaczy polityk PiS.

Kosma Złotowski zwrócił się do Komisji z pytaniem o zgodność modelu biznesowego koncernu Amazon z unijnymi celami i założeniami klimatycznymi. „Czy w opinii Komisji opisane praktyki są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz nowym planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym?” - pyta eurodeputowany.

Polityk jest ciekaw także powszechności takich praktyk wśród unijnych producentów i sprzedawców. „Czy Komisja monitoruje skalę zjawiska niszczenia niesprzedanych towarów w Unii Europejskiej, a jeśli tak jaka jest średnia roczna wartość wyrzucanych lub utylizowanych produktów, których nie udało się sprzedać?” - chce wiedzieć Złotowski.

Eurodeputowany sugeruje również, że obowiązek udostępniania opinii publicznej rzetelnych informacji o losie niesprzedanych produktów mógłby wpłynąć na zmniejszenie skali problemu. „Czy zdaniem Komisji wdrożenie przepisów nakładających na sprzedawców i producentów obowiązek jawności informacji o losie niesprzedanych towarów byłoby środkiem odstraszającym przedsiębiorców od niszczenia nowych i sprawnych produktów?” -  dopytuje Kosma Złotowski.