Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Porozumienie w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji

8 grudnia 2023 r.
Udostępnij
Porozumienie w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji

Negocjatorzy Parlamentu, Komisji Europejskiej i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji, czyli pierwszych w historii ramach prawnych regulujących SI. Z ramienia grupy ECR w negocjacjach wziął udział europoseł PiS Kosma Złotowski, który był również jednym ze sprawozdawców tego dokumentu.

Rozporządzenie ma na celu zapewnienie ochrony praw podstawowych, demokracji, praworządności i równowagi środowiskowej przed sztuczną inteligencją wysokiego ryzyka, przy jednoczesnym stymulowaniu innowacji i uczynieniu Europy liderem w tej dziedzinie. Przepisy ustanawiają obowiązki dotyczące sztucznej inteligencji w oparciu o jej potencjalne ryzyko i poziom wpływu.

„Po bardzo długich, intensywnych i trudnych negocjacjach Parlament, Rada i Komisja osiągnęły w piątek przed północą porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia regulującego tworzenie, testowanie i wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Pomimo niezwykle silnej presji ze strony państw członkowskich, udało się obronić wiele postulatów grupy EKR w zakresie wsparcia dla innowacji, ułatwień dla MŚP, funkcjonowania piaskownic regulacyjnych, wyłączeń dla fazy badawczej czy zwiększonej ochrony praw obywateli w przypadku wykorzystywania sztucznej inteligencji przez organy publiczne. Jednocześnie uzgodniony tekst ułatwi skuteczne wykorzystanie tej technologii w procesie zarządzania ruchem granicznym i walki z nielegalną imigracją. Poza zakresem aktu o sztucznej inteligencji pozostaną systemy przeznaczone do celów wojskowych lub realizowania zadań z obszaru bezpieczeństwa narodowego. W obecnej sytuacji był to jedyny kompromis, jaki można było osiągnąć. Od początku debaty nad pierwszymi na świecie ramami prawnymi dla rozwoju sztucznej inteligencji, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów była aktywnie zaangażowana w prace PE. Będziemy uważnie wsłuchiwać się w komentarze i opinie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, europejskiego sektora nowych technologii, ekspertów i naukowców przed ostatecznym głosowaniem nad tym aktem prawnym” - skomentował osiągnięte porozumienie Kosma Złotowski.

Uzgodniony tekst będzie teraz musiał zostać formalnie przyjęty zarówno przez Parlament, jak i Radę, aby stać się prawem UE. Komisja rynku wewnętrznego IMCO oraz Komisja wolności obywatelskich LIBE będą głosować nad porozumieniem na najbliższym posiedzeniu.