Powrót do listy Poprzedni artykuł

USB typu C wspólnym portem ładowania dla wszystkich urządzeń z zakresu przenośnej elektroniki

7 czerwca 2022 r.
Udostępnij
USB typu C wspólnym portem ładowania dla wszystkich urządzeń z zakresu przenośnej elektroniki

Negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgodnili dzisiaj, że do jesieni 2024 r. USB typu C stanie się wspólnym portem ładowania dla wszystkich małych i średnich przenośnych urządzeń elektronicznych w UE. W negocjacjach nowych przepisów z ramienia Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów brał udział europoseł Kosma Złotowski.

Telefony komórkowe, tablety, e-czytniki, aparaty cyfrowe, słuchawki i zestawy słuchawkowe, przenośne konsole do gier wideo i przenośne głośniki, które można ładować za pomocą kabla przewodowego, będą musiały być wyposażone w port USB typu C, niezależnie od ich producenta. Wymóg ten w późniejszym terminie, bo 40 miesięcy od wejścia w życie nowych zasad, obejmie także laptopy.  

Konsumenci otrzymają jasne informacje na temat charakterystyki ładowania nowych urządzeń, co ułatwi im sprawdzenie, czy posiadane przez nich ładowarki są kompatybilne. Kupujący będą też mogli wybrać, czy chcą kupić nowy sprzęt elektroniczny z ładowarką czy bez.

W miarę upowszechniania się technologii ładowania bezprzewodowego Komisja Europejska będzie uprawniona do opracowywania tzw. aktów delegowanych dotyczących interoperacyjności rozwiązań w zakresie ładowania.

Nowe przepisy pomogą konsumentom zaoszczędzić do 250 mln euro rocznie na niepotrzebnych zakupach ładowarek. Ponad to, szacuje się, że nieużywane ładowarki generują około 11 000 ton e-odpadów rocznie.

Po wakacyjnej przerwie Parlament i Rada będą musiały formalnie zatwierdzić umowę przed jej opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji, a jej postanowienia zaczną obowiązywać po 24 miesiącach. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do produktów wprowadzonych na rynek przed datą rozpoczęcia stosowania.

W minionej dekadzie Parlament nieustannie wzywał Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowarki. Wniosek ustawodawczy został złożony 23 września 2021 r.

"Osiągnięte wczoraj porozumienie dotyczące wspólnej ładowarki dla wielu urządzeń oznacza wygodę dla konsumentów i użytkowników przenośnej elektroniki. Parlament nalegał aby listę urządzeń, które będą musiały być wyposażone w port USB-C znacznie rozszerzyć. Dzięki temu obejmie ona nie tylko telefony, ale także tablety, czytniki e-booków, aparaty cyfrowe, słuchawki i zestawy słuchawkowe, podręczne konsole do gier i przenośne głośniki, a w niedalekiej przyszłości także laptopy. Dzięki moim poprawkom Komisja będzie zobowiązana do zaprojektowania systemu oznaczeń ładowarek, który pozwoli łatwo wybrać urządzenie ładujące najlepiej odpowiadające naszym potrzebom i możliwościom naszych urządzeń. Grupa EKR także stanowczo opowiadała się za tym aby nie rozdzielać sprzedaży urządzeń i kabli do ładowania, co zostało uwzględnione w porozumieniu wynegocjowanym między PE i Radą. Przyjęcie tych przepisów nie powinno być barierą dla innowacji w zakresie technologii ładowania, także bezprzewodowego. Komisja będzie zobowiązana do prowadzenia monitoringu najnowszych rozwiązań w tym zakresie, tak aby mogła szybko zaktualizować tą dyrektywę jeśli tylko pojawi się standard, który może zastąpić USB-C." - skomentował Kosma Złotowski.