Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Wydawanie gazet i mediów samorządowych a prawo europejskie

15 lutego 2023 r.
Udostępnij
Wydawanie gazet i mediów samorządowych a prawo europejskie

Europoseł Kosma Złotowski skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie wydawania gazet i mediów samorządowych w kontekście europejskiego prawa.

“Urząd Miasta Bydgoszczy wydaje bezpłatną gazetę i portal internetowy ,,Bydgoszcz Informuje”, które funkcjonują nie jako biuletyn informacyjny, ale zwykły tytuł prasowy konkurujący z lokalnymi mediami.” - pisze Złotowski i wskazuje, że według Stowarzyszenia Gazet Lokalnych takie praktyki samorządów mogą prowadzić do upadku niezależnych tytułów.

Kosma Złotowski zauważył, że w kontekście artykułu 10. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz artykułu 11. Karty Praw Podstawowych, a także orzeczeń ETPC podkreślających prawo każdego człowieka do otrzymywania informacji bez ingerencji władz publicznych, wydawanie gazet czy mediów przez samorządy budzi szereg wątpliwości. „W przypadku czasopisma i portalu wydawanych przez władze Bydgoszczy zarówno redaktor naczelny jak i osoby redagujące treści są pracownikami Urzędu Miasta. Autorzy tekstów podlegają służbowo prezydentowi i są zobligowani do przestrzegania kodeksu etyki pracowników samorządowych, który w rozdziale 2 zobowiązuje ich do lojalności wobec urzędu i zwierzchników.” - argumentuje Złotowski.

Bydgoski europoseł podkreślił, że redakcja ,,Bydgoszcz Informuje” jako pierwsza ma dostęp do wielu informacji związanych z aktywnością władz miasta, do których nie mają dostępu inne lokalne media komercyjne, a także dysponuje budżetem, który nie jest uzależniony od czynników rynkowych.

W związku z powyższym Kosma Złotowski chce wiedzieć czy w opinii Komisji wydawanie przez samorządy, w tym przypadku władze Bydgoszczy, w pełni kontrolowanych przez siebie gazet i mediów internetowych jest zgodne z prawem UE.

Eurodeputowany zastanawia się także czy opisany sposób działania tytułu prasowego nie jest sprzeczny z zasadami funkcjonowania mediów. „Czy zdaniem Komisji wykorzystywanie przez samorząd uprzywilejowanej pozycji do stworzenia faktycznego monopolu na lokalnym rynku medialnym na przekazywanie istotnych dla miasta czy regionu informacji łamie zasadę wolności i pluralizmu mediów?” - pyta Złotowski.