Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Zapewnienie niezależności od Rosji alternatywnych źródeł dostaw gazu do UE

18 maja 2022 r.
Udostępnij
Zapewnienie niezależności od Rosji alternatywnych źródeł dostaw gazu do UE

Europoseł Kosma Złotowski skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie  konieczności zapewnienia niezależności od Rosji alternatywnych źródeł dostaw gazu do UE.

"Cytowany przez Reuters Minister Stanu Nigerii ds. Zasobów Naftowych Timipre Silva poinformował, że Rosja wyraża chęć zainwestowania w gazociąg Nigeria-Maroko, którego magistrala ma połączyć nigeryjskie złoża gazu z państwami Afryki Zachodniej oraz Europy." - napisał w swojej interpelacji Złotowski. Polski polityk zauważył, że w obliczu unijnej strategii zakładającej pełne uniezależnienie się od rosyjskich surowców, w której ważną rolę mają odegrać dostawy z państw afrykańskich, próby przejmowania przez Rosję kontroli nad złożami i infrastrukturą gazową w różnych miejscach świata, stanowią realne zagrożenie.

W związku z powyższym eurodeputowany poprosił o informację czy KE uwzględnia gazociąg Nigeria-Maroko w swoich planach wspólnych zakupów gazu, a jeśli tak jaki jest jego przewidywany udział w zaopatrzeniu UE w ten surowiec.

Europoseł chce także wiedzieć czy wśród kryteriów jakimi KE będzie kierowała się przy wyborze źródeł dostaw w ramach wspólnych zakupów gazu, znajduje się niezależność infrastruktury i jej operatorów od rosyjskiego kapitału i wpływów politycznych.

Polityk PiS jest ciekaw również jak Komisja będzie przeciwdziałać próbom przejmowania infrastruktury gazowej w różnych częściach świata przez Rosję. „Jak duże środki Komisja zamierza przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę przesyłową oraz terminale LNG w Afryce i jakie działania dyplomatyczne planuje podjąć, aby nie dopuścić do przejmowania przez Rosję kontroli nad alternatywnymi źródłami dostaw gazu dla UE?” - pyta Kosma Złotowski.