Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski: Bydgoszcz spełnia wszystkie kryteria żeby odgrywać ważną rolę jako węzeł w sieci TEN-T

25 stycznia 2023 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski: Bydgoszcz spełnia wszystkie kryteria żeby odgrywać ważną rolę jako węzeł w sieci TEN-T

Podczas posiedzenia Komisji Petycji (PETI) Parlamentu Europejskiego w Brukseli z inicjatywy europosła Prawa i Sprawiedliwości Kosmy Złotowskiego odbyła się prezentacja petycji złożonej przez Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak, w sprawie uznania Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T, którą podpisali przedstawiciele władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Koordynator grupy EKR w Komisji PETI Kosma Złotowski, który wnioskował o pilne rozpatrzenie tej petycji, podkreślił, że dotyczy ona największego miasta w województwie kujawsko-pomorskim, które ma wystarczający potencjał, by odgrywać rolę węzła sieci bazowej.

„Zgadzam się z tą petycją w całej rozciągłości. Zgadzam się także z tym, co powiedział przedstawiciel Komisji Europejskiej. Wszystkie kryteria musza być spełnione. Problem polega na tym, że mamy tutaj różnice w perspektywie i ocenie faktów. Z perspektywy KE nie wszystkie warunki są spełnione, natomiast z naszej perspektywy - są. To jest dyskusja na temat twardych danych, która nie powinna mieć miejsca. Powinniśmy wspólnie przyjrzeć się liczbom i wzywam Dyrekcję Generalna ds. Transportu, żeby zrobiła to ponownie i bardziej uważnie” - apelował europoseł PiS.

Kosma Złotowski zwrócił także uwagę, że petycja i przedstawione w niej argumenty za podniesieniem statusu Bydgoszczy w sieci TEN-T powinny zostać przekazane posłom z Komisji Transportu i Turystyki, którzy pracują nad zmianą rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci transportowych.

W petycji złożonej do PE przez Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak czytamy, że „Węzeł Logistyczny Bydgoszcz pełnić będzie w korytarzu Bałtyk-Adriatyk rolę strategiczną. Również prognozy dotyczące przeładunków towarów wskazują spełnienie wymogów dla tego rodzaju infrastruktury w okresie przewidzianym dla wdrożenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Tym samym w pełni uzasadnione jest umieszczenie Bydgoszczy jako węzła drogowo-kolejowego sieci bazowej TEN-T”.