Powrót do listy Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski przekonuje o zasadności włączenia Węzła Logistycznego Bydgoszcz do sieci bazowej TEN-T

10 listopada 2022 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski przekonuje o zasadności włączenia Węzła Logistycznego Bydgoszcz do sieci bazowej TEN-T

14 grudnia 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła wstępny projekt rewizji sieci TEN-T, według którego Bydgoszcz pozostaje elementem sieci kompleksowej. Europoseł Kosma Złotowski złożył poprawkę do raportu Komisji Transportu i Turystyki na temat propozycji Komisji, w której powołując się na szereg argumentów wezwał do włączenia Węzła Logistycznego Bydgoszcz do sieci bazowej.

W uzasadnieniu polski polityk przypomniał, że zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. sieć bazowa TEN-T powinna stanowić podstawę rozwoju zrównoważonej multimodalnej sieci transportowej oraz stymulować rozwój całej sieci kompleksowej, a Komisja podczas rewizji sieci powinna wziąć pod uwagę krajowe plany wdrażania oraz rozbudowy infrastruktury.  

Złotowski zwrócił uwagę, że w sekcji 6 tego dokumentu jako wymóg dotyczący infrastruktury transportu intermodalnego dla ładunków niemasowych wskazano roczną dostawę 800 000 ton. Powołując się na szacunki przeładunkowe dla Terminala Intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo opracowane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie pod nadzorem PKP SA, przekonywał, że Terminal osiągnie pułap ponad 1,1 mln ton przeładunków w 2030 roku i blisko 1,5 mln ton w 2031 roku. “Należy zaznaczyć, że są to jedynie wstępne prognozy, gdyż wyższe przeładunki są możliwe, na przykład z portów morskich w Gdańsku i Gdyni.” - podkreślił bydgoski europoseł.

Polski polityk zauważył, że kluczowa dla korytarza Bałtyk-Adriatyk linia kolejowa nr 131 przebiega przez Bydgoszcz i jest już włączona do sieci bazowej oraz wskazał na strategiczną rolę bydgoskiego węzła dla wzrostu znaczenia transportu intermodalnego w tej części Europy. “O roli Bydgoszczy świadczy również fakt, że projekt nowelizacji sieci TEN-T z 14 grudnia 2021 r. przewiduje włączenie do sieci bazowej linii kolejowej 201, która bezpośrednio łączy porty morskie Gdańsk i Gdynia z terminalem Bydgoszcz-Emilianowo.” - czytamy w uzasadnieniu.