Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Pytanie pisemne do Komisji Europejskiej: niemiecka ustawa o przeciwdziałaniu mowie nienawiści i fałszywym informacjom w internecie

15 stycznia 2018 r.
Udostępnij
Pytanie pisemne do Komisji Europejskiej: niemiecka ustawa o przeciwdziałaniu mowie nienawiści i fałszywym informacjom w internecie

Od 1 stycznia w Niemczech obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu mowie nienawiści i fałszywym informacjom w internecie. Na podstawie ww. ustawy właściwy organ administracji publicznej może zobowiązać portale i media społecznościowe do usunięcia w ciągu 24 godzin treści uznanych za obraźliwe lub niezgodnych z prawem. W opinii europosła Kosmy Złotowskiego ustawa ta nie gwarantuje właściwej i szybkiej ścieżki odwoławczej od decyzji organu administracji wydającego taką decyzję, a także nie określa jasnych kryteriów, na podstawie których zablokowane treści mogą być uznane za niewłaściwe.

W związku z powyższym Kosma Złotowski zapytał Komisję Europejską o szczegółowy tryb konsultacji ww. ustawy, w tym m.in. o to czy na etapie przygotowywania wspomnianej ustawy Komisja Europejska zgłaszała władzom niemieckim jakiekolwiek zastrzeżenia co do jej treści i zagrożeń, jakie niesie ona dla wolności słowa i wolności wyrażania poglądów w internecie. Ponadto europoseł PiS wyraził wątpliwość co do podłoża merytorycznego i celowości tej regulacji prawnej, wskazując, że może ona stanowić formę cenzury, realizowanej przez organy administracji wobec obywateli.

Kosma Złotowski skierował także do Komisji Europejskiej prośbę o udzielenie informacji, czy podczas tworzenia niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu mowie nienawiści i fałszywym informacjom, przygotowywane były opinie lub ekspertyzy zarówno wewnętrznych służb prawnych, jak i instytucji zewnętrznych oraz czy tego typu analizy zostały udostępnione opinii publicznej.

Follow Kosma Złotowski