Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła poprawkę europosła Kosmy Złotowskiego przenoszącą węzeł Bydgoszcz z sieci uzupełniającej do sieci bazowej TEN-T

14 kwietnia 2023 r.
Udostępnij
Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła poprawkę europosła Kosmy Złotowskiego przenoszącą węzeł Bydgoszcz z sieci uzupełniającej do sieci bazowej TEN-T

W czwartek 13 kwietnia podczas posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki miało miejsce głosowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego do propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Europosłowie przyjęli złożoną przez eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości z województwa kujawsko-pomorskiego Kosmę Złotowskiego poprawkę dotyczącą przeniesienia Bydgoszczy jako terminala drogowo-kolejowego z sieci uzupełniającej do sieci bazowej, co umożliwi uzyskanie dodatkowego finansowania, znacząco przyspieszy proces inwestycyjny i budowę Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo.

14 grudnia 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt rewizji sieci TEN-T, w którym pozostawiła węzeł transportowy Bydgoszcz w sieci uzupełniającej. Po miesiącach intensywnych prac i przedstawianiu szeregu argumentów na forum PE o istotnym znaczeniu i potencjale województwa kujawsko-pomorskiego dla przebiegu korytarza Bałtyk - Adriatyk udało się przekonać sprawozdawców i członków Komisji TRAN do podniesienia rangi Bydgoszczy, jako ważnego węzła transportowego i uzupełnienie potencjału portów w Gdyni i Gdańsku. Nie byłoby to możliwe bez konsekwencji i zaangażowania Stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak, które zainicjowało między innymi petycję do Parlamentu Europejskiego, która została przedstawiona na posiedzeniu Komisji Petycji PE z inicjatywy Kosmy Złotowskiego, a także przekazana europosłom pracującym nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego do rewizji przebiegu sieci TEN-T. Szerokie poparcie dla tego apelu ze strony samorządów lokalnych i organizacji zrzeszających przedsiębiorców miało ogromne znaczenie w budowaniu poparcia dla postulatu przeniesienia Bydgoszczy do sieci bazowej.

„Bardzo się cieszę, że wynik tego głosowania jest jednoznaczny i korzystny dla Bydgoszczy oraz całego naszego regionu. Udało się przełamać pewien sceptycyzm Komisji Europejskiej wobec apeli o zwiększenie znaczenia naszego miasta w przebiegu korytarza Bałtyk-Adriatyk. Prognozy dotyczące przeładunków towarów wskazują jednoznacznie, że terminal w Emilianowie spełni kryteria stawiane przez Komisję tego rodzaju infrastrukturze. Jest to też naturalna konsekwencja umieszczenia w sieci bazowej linii kolejowej 201 łączącej Bydgoszcz z portem w Gdyni. KE za jeden z priorytetów rewizji sieci TEN-T uznała rozwój infrastruktury multimodalnej, a nasz region gdzie liczne szlaki kolejowe, drogowe, drogi wodne oraz lotnisko wkrótce uzupełni nowoczesny terminal przeładunkowy ma w tym zakresie olbrzymi potencjał.” - powiedział po głosowaniu Kosma Złotowski.

“Przyjęcie zgłoszonej przeze mnie poprawki to dobra wiadomość dla całego województwa i szansa na przyspieszenie realizacji już rozpoczętych inwestycji oraz dodatkowe źródła finansowania dla nowych projektów infrastrukturalnych. Po wielu latach starań, nie tylko moich, ale również Ministerstwa Infrastruktury, lokalnych samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych jesteśmy dziś o krok od przeniesienia Bydgoszczy do sieci bazowej. Teraz jest to stanowisko całego Parlamentu Europejskiego, którego będziemy musieli bronić w negocjacjach ostatecznego kształtu rozporządzenia z Komisją Europejską i państwami członkowskimi. To, że decyzja ta zapadła na kilka dni przed urodzinami Bydgoszczy to jednak dobra wróżba na przyszłość. Będę nadal robił wszytko co możliwe aby ten sukces był trwały, a nasze miasto i województwo były ważną częścią transportowej mapy Unii Europejskiej.” – podkreślił europoseł.