Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski gościem Forum w Bukareszcie

21 lutego 2022 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski gościem Forum w Bukareszcie

W dniach 18-21 lutego w Bukareszcie odbyła się konferencja dotycząca nadrzędności konstytucji krajowych nad unijną biurokracją. Forum zostało zorganizowane przez Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR) i skupiło przedstawicieli partii prawicowych z całej Europy. Wśród gości znaleźli się także Europoseł Kosma Złotowski i poseł Janusz Kowalski ze Zjednoczonej Prawicy.

Samowola TSUE i kolejne decyzje tego organu wykraczające poza Traktaty budzą niepokój w całej Europie. Partie prawicowe i konserwatywne, należące nie tylko do Grupy EKR, starają się zbudować wspólny front, którzy przeciwstawi się federalizacji UniiEuropejskiej.

Kosma Złotowski w swoim wystąpieniu podkreślał, że Unia Europejska jest organizacją zrzeszającą suwerenne państwa, które przyznały Brukseli tylko ograniczone kompetencje a próby zastraszania Polski i Węgier to przykład wychodzenia poza te ramy w celu walki z nielubianymi rządami. "To polityka destrukcyjna dla przyszłości projektu europejskiego, której ofiarą padną prędzej czy później kolejne państwa." - mówił polski polityk.

Europoseł zwrócił uwagę, że narodowe tożsamości, tradycje i doświadczenia historyczne nie mogą być traktowane przez unijnych urzędników jako problem, z którym trzeba walczyć. "Jesteśmy Europejczykami dlatego, że jesteśmy Polakami czy Rumunami. Próba budowania nowej europejskiej tożsamości ignorującej różnice językowe czy ustrojowe między nami będzie rodziła coraz silniejszy sprzeciw." - podsumował Złotowski.