Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Kosmy Złotowskiego z działalności Komisji Petycji

18 grudnia 2020 r.
Udostępnij
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Kosmy Złotowskiego z działalności Komisji Petycji

Dziś, podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata oraz głosowanie nad sprawozdaniem autorstwa europosła PiS Kosmy Złotowskiego poświęconym działalności prac Komisji Petycji (PETI) w roku 2019. Sprawozdanie zostało przyjęte 619 głosami, przy 11 głosach przeciw oraz 59 głosach wstrzymujących.

Eurodeputowany PiS wskazywał, że Komisja Petycji odgrywa szczególną rolę w pracach naszego Parlamentu. "To jedyne forum, na którym obywatele Unii Europejskiej mogą nie tylko prezentować swoje problemy i wyzwania z jakimi się mierzą, ale co ważniejsze mogą osobiście zabierać głos na posiedzeniach Komisji. To zawsze bezcenne dla demokracji kiedy osoby pokrzywdzone mogą same opowiedzieć o swojej trudnej sytuacji" – wyjaśniał Złotowski ubolewając jednocześnie, że mijający rok pozbawił możliwości osobistych spotkań z petycjonariuszami.

"PETI to także najbardziej interdyscyplinarna ze wszystkich komisji, a program jej działania na bieżąco układają sami petycjonariusze, którzy się do nas zgłaszają" - tłumaczył. Jak dodał, wśród najczęściej poruszanych w 2019 roku tematów były kwestie dotyczące środowiska naturalnego, transportu, ochrony praw dzieci, wyzwań dla osób niepełnosprawnych czy budzący tak wiele obaw po obu stronach kanału Brexit.

Europoseł odnotował zwiększoną aktywność w porównaniu z rokiem 2018 wskazując, że o ponad 11 proc. wzrosła liczba złożonych petycji, ale jednocześnie zauważył, że więcej petycji (30 proc.) zostało uznanych za niedopuszczalne, ponieważ nie odnosiły się bezpośrednio do kompetencji lub obszaru aktywności Unii Europejskiej. "Brak wiedzy obywateli na temat podziału kompetencji między Brukselę a państwa członkowskie to wyzwanie dla procesu omawiania i reagowania na petycje, z którym musimy sobie poradzić w najbliższych latach" – mówił sprawozdawca.

Zdaniem Złotowskiego kluczowym elementem dla sprawności i skuteczności działań podejmowanych przez Komisję Petycji jest współpraca z innymi komisjami parlamentarnymi. "W 2019 roku 65 petycji wysłano do innych komisji w celu uzyskania opinii, a 351 przekazano im do informacji. Wkład i wiedza ekspercka kolegów z innych komisji jest więc konieczna, aby wyczerpująco odpowiadać na pytania, prośby i skargi petycjonariuszy" – uważa eurodeputowany.

Mówiąc o ważnych inicjatywach zainspirowanych przez autorów petycji trafiających do Parlamentu Europejskiego, europoseł wymienił propozycję dyrektywy w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu, czy propozycje dotyczące ochrony praw obywateli Unii przed i po wyjściu Zjednoczonego Królestwa. "Komisja Petycji wykonała tutaj bardzo dobrą pracę, a jej działania przyczyniły się do tego, że prawa obywateli pozostały jednym z głównych priorytetów Parlamentu w negocjacjach między Brukselą a Londynem" - wskazywał.

Koordynator EKR w komisji PETI wspomniał również o roli Komisji Europejskiej, która służy swoją wiedzą podczas wysłuchań i dyskusji z petycjonariuszami, a także podziękował Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O’Reilly, za której ponowny wybór na to stanowisko w grudniu ubiegłego roku była odpowiedzialna w dużej mierze Komisja Petycji.

"Rok 2019 był wymagający dla aktywności Komisji Petycji z powodu przerwy w naszych pracach związanej z wyborami i okresem konstytuowania się nowego składu Parlamentu. Jestem jednak przekonany, że czas, który mieliśmy do dyspozycji wykorzystaliśmy wzorowo" – podsumował Złotowski.