Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Rezolucja w sprawie bezpieczeństwa parkingów dla ciężarówek w Unii Europejskiej

25 października 2021 r.
Udostępnij
Rezolucja w sprawie bezpieczeństwa parkingów dla ciężarówek w Unii Europejskiej

Komisja Petycji przyjęła 31 głosami i przy zaledwie 1 głosie sprzeciwu zainicjowaną przez grupę EKR rezolucję w sprawie bezpieczeństwa parkingów dla ciężarówek w Unii Europejskiej.

Zgodnie z raportem Europolu przestępstwa związane z ładunkami spowodowały w 2019 roku straty w wysokości 75 mln euro. Europosłowie uważają więc, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa parkingów jest alarmująca a ich ilość niewystarczająca. Zaapelowali do Komisji Europejskej o uruchomienie finansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz instrumentu „Łącząc Europę” oraz o rozważenie zmian w rozporządzeniu UE w sprawie rozwoju transgranicznej sieci transportowej TEN-T.

Poza modernizacją i rozbudową infrastruktury parkingowej członkowie komisji postulowali także wdrożenie systemu umożliwiającego kierowcom telefoniczne zgłoszenie przestępstwa bez bariery językowej, a także opracowanie narzędzi pozwalających na wyszukiwanie i rezerwowanie bezpiecznych parkingów.

Ponad to w rezolucji podkreślono, że przestępstwa przeciwko kierowcom i przewożonym przez nich ładunkom są coraz bardziej zorganizowane i mają charakter transgraniczny, dlatego organy ścigania muszą współpracować ponad granicami i systematycznie zgłaszać wszystkie takie incydenty Europolowi, aby mógł efektywnie wspierać państwa członkowskie.

Europoseł Kosma Złotowski zaznaczył, że stan bezpieczeństwa na parkingach dla ciężarówek w Unii Europejskiej stale się pogarsza. "Kierowcy padają ofiarą kradzieży i rozbojów, a także zabójstw, których dokonują zorganizowane gangi czy nielegalni imigranci. Widzieliśmy wszyscy obrazy z okolic portu w Calais, gdzie brak zdecydowanych działań służb bezpieczeństwa doprowadził w końcu do tragedii. Podczas posiedzenia Komisji Petycji w lipcu omawialiśmy rumuńską petycję, która zwracała uwagę na ten problem i tragiczne skutki braku reakcji instytucji europejskich i niektórych państw członkowskich. Oczywiście w największym stopniu ta dramatyczna sytuacja dotyka kierowców i przewoźników z Polski, którzy są liderem na europejskim rynku usług transportowych. Rezolucja wzywa do zdecydowanych działań zarówno państwa członkowskie, które muszą skuteczniej walczyć z zagrożeniami bezpieczeństwa i przestępczością, ale także Komisję Europejską, która powinna przeznaczać większe środki na budowę bezpiecznych parkingów. Przed nami jeszcze głosowanie na sesji plenarnej PE, ale jestem pewien, że przyjęty w komisji petycji tekst zostanie poparty przez wszystkie grupy polityczne" - powiedział Złotowski.