Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Włączenie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen

7 grudnia 2022 r.
Udostępnij
Włączenie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen

Z inicjatywy Petara Vitanova europosłowie z różnych grup politycznych skierowali do Rady interpelację w sprawie włączenia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen.

Eurodeputowani zauważyli, że Bułgaria i Rumunia są prawnie zobowiązane do wdrożenia przepisów Schengen, z wyjątkiem tych dotyczących zniesienia granic wewnętrznych i podkreślili, że nie mogą one ponosić odpowiedzialność za granice zewnętrzne Schengen bez korzystania z korzyści wynikających z przynależności do niej.

„Bułgaria i Rumunia pomyślnie zakończyły proces oceny Schengen w 2011 r., który został  uznany przez Radę, ale do dziś nie podjęto żadnej decyzji politycznej w sprawie zniesienia kontroli wewnętrznych.” - zwrócili uwagę sygnatariusze.

W związku z powyższym posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą wiedzieć czy podczas poprzednich rozszerzeń strefy Schengen zdarzały się już sytuacje, w której członkowie Rady żądali dodatkowych ocen przed głosowaniem decyzji Rady i czy istnieje podstawa prawna do powiązania zniesienia granic wewnętrznych z wynikami w innych obszarach polityki.

„Czy zobowiązanie państwa członkowskiego do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wspólną politykę w określonej dziedzinie, a jednocześnie pozbawianie go na czas nieokreślony przysługujących mu świadczeń nie stanowi naruszenia zasady lojalnej współpracy?” - zastanawiają się eurodeputowani.