Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Odbudowa europejskich zdolności produkcyjnych w zakresie farmaceutycznych składników czynnych

16 listopada 2022 r.
Udostępnij
 Odbudowa europejskich zdolności produkcyjnych w zakresie farmaceutycznych składników czynnych

Z inicjatywy Kosmy Złotowskiego grupa europosłów z wszystkich grup politycznych skierowała do Komisji Europejskiej pytanie wymagające odpowiedzi ustnej dotyczące odbudowy europejskich zdolności produkcyjnych w zakresie farmaceutycznych składników czynnych.

Eurodeputowani zauważyli, że bezpieczeństwo lekowe w Unii Europejskiej jest dziś w olbrzymim stopniu zależne od krajów trzecich. “Obecnie farmaceutyczne składniki czynne (API) stosowane w lekach produkowanych w UE pochodzą głównie z Chin i Indii (około 80 %). Z tych samych krajów pochodzi też około 40 % wszystkich leków sprzedawanych w Europie.” - czytamy w tekście.

Sygnatariusze wyjaśnili, że główną przyczyną tej sytuacji są wysokie koszty produkcji API w Europie, m.in. w związku z koniecznością spełnienia surowych norm środowiskowych. “Jednocześnie nie widzimy odpowiednich inicjatyw na szczeblu UE, które zachęcałyby producentów do inwestowania w produkcję API w UE.” - podkreślili europosłowie i zwrócili uwagę, że niektóre kraje dostrzegły już powagę problemu i wprowadziły lokalne mechanizmy zachęcające producentów do inwestowania w krajową produkcję farmaceutyczną. “Aby jednak środki te przyniosły sukces, należy podjąć działania na szczeblu UE.” - przekonują politycy.

W związku z powyższym eurodeputowani zastanawiają się czy Komisja dostrzega skalę problemu niedoboru leków i wynikającego z niego zagrożenia dla zdrowia publicznego w UE, ponieważ europejski sektor farmaceutyczny jest uzależniony od dostawców API z państw trzecich.

Pytają także jakie działania podjęła dotychczas Komisja w celu wzmocnienia europejskich zdolności produkcyjnych API i czy przyniosły one zamierzone rezultaty, np. w postaci przeniesienia produkcji API do Europy.

“Czy Komisja zamierza przyjąć odrębną strategię przywrócenia zdolności produkcyjnych API w UE, biorąc pod uwagę potrzebę zmian regulacyjnych i wspierania finansowo firm farmaceutycznych pragnących produkować farmaceutyczne składniki czynne w Europie?” - chcą wiedzieć posłowie do Parlamentu Europejskiego.