Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Erasmus4Ukraine

8 kwietnia 2022 r.
Udostępnij
Erasmus4Ukraine

Z inicjatywy Danieli Rondinelli europosłowie skierowali do Komisji Europejskiej interpelację, w której zwrócili uwagę na problem przerwania ciągłości edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy i zaproponowali uruchomienie programu „Erasmus4Ukraine”.

Sygnatariusze zauważyli, że wojna na Ukrainie generuje bezprecedensowy kryzys humanitarny. „Do UE przybyło ponad cztery miliony Ukraińców, w tym milion nieletnich, którzy zostali zmuszeni do przerwania nauki” - czytamy w dokumencie.

Autorzy wypomnieli Komisji, że od początku konfliktu UE reagowała wsparciem wojskowym, humanitarnym i sankcjami finansowymi, ale do dziś nie zapewniła skoordynowanego podejścia do zagwarantowania uchodźcom ukraińskim ciągłości szkolnej i uniwersyteckiej. „Ciężar organizowania inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych wciąż pozostaje na pozostawionych bez unijnego wsparcia politycznego i finansowego państwach członkowskich.” - argumentowali eurodeputowani.

Europosłowie chcą wiedzieć jakie działania zamierza podjąć KE, aby zagwarantować prawo do ciągłości edukacyjnej i uniwersyteckiej wszystkim ukraińskim studentom-uchodźcom w UE.

Podpisani pod interpelacją posłowie do Parlamentu Europejskiego zaproponowali również uruchomienie programu „Erasmus4Ukraine” dla studentów wyższych uczelni na Ukrainie, w ramach którego w bieżącym roku mogliby bezpłatnie uczęszczać na uniwersytety w UE bez konieczności spełniania warunku zakładającego porozumienia o programie zajęć między uniwersytetami. Jak zasugerowali ww. działania można by sfinansować z niewykorzystanych podczas pandemii środków przewidzianych na mobilność młodzieży w ramach programu Erasmus+.

 

Pliki do pobrania