Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Komisja Transportu i Turystyki przyjęła raport europosła Kosmy Złotowskiego dotyczący transgranicznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego

29 listopada 2023 r.
Udostępnij
Komisja Transportu i Turystyki przyjęła raport europosła Kosmy Złotowskiego dotyczący transgranicznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego

Komisja Transportu i Turystyki znaczną większością głosów przyjęła raport europosła Kosmy Złotowskiego dotyczący transgranicznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego.

9 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. W załączonym do strategii Planie Działań Legislacyjnych Komisja przewidziała rewizję dyrektywy w sprawie transgranicznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego. 1 marca 2023 r. Komisja przyjęła pakiet w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiając wniosek dotyczący rewizji dyrektywy w sprawie transgranicznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego. Projekt raportu został opublikowany 1 czerwca 2023 r.

W sprawozdaniu Komisji TRAN, autorstwa europosła Kosmy Złotowskiego, podkreślono, że ambitne cele Wizji Zero nie mogą zostać osiągnięte bez podjęcia działań na wielu poziomach, a możliwość egzekwowania kar wobec zagranicznych kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego odgrywa ważną rolę prewencyjną. Wezwano również do ścisłej współpracy z państwami trzecimi sąsiadującymi z Unią Europejską, których obywatele coraz częściej korzystają z naszych dróg.

Celem nowelizacji dyrektywy jest ułatwienie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, dlatego sprawozdawca skupił się między innymi na narzędziach jakimi powinny dysponować państwa członkowskie, aby móc skutecznie identyfikować sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych pochodzących z zagranicy.

Propozycja Komisji Europejskiej została uzupełniona również o dodatkowe przestępstwo ucieczki z miejsca wypadku, które zdaniem sprawozdawcy powinno zostać objęte zakresem tych przepisów. Ponadto, w dokumencie podkreślono, że należy zagwarantować i skutecznie chronić prawo kierowców, którzy popełnili wykroczenie poza granicami kraju, w którym zarejestrowany jest ich pojazd, do otrzymania jasnych i zrozumiałych informacji o procedurach i procesie odwoławczym.

„Wyjazd za granicę samochodem lub motocyklem w celach turystycznych lub zarobkowych nie powinien oznaczać bezkarności. Mam nadzieję, że skuteczne wdrożenie tych przepisów podniesie poziom bezpieczeństwa i znacząco zmniejszy liczbę ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej” - skomentował Kosma Złotowski.

Sprawozdanie zostało przyjęte z wynikiem 37 posłów za, 5 głosów wstrzymujących i braku głosów przeciw.