Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Konferencja dotycząca barier na Jednolitym Cyfrowym Rynku

5 grudnia 2023 r.
Udostępnij
Konferencja dotycząca barier na Jednolitym Cyfrowym Rynku

5 grudnia 2023 na zaproszenie europosła Kosmy Złotowskiego w Parlamencie Europejskim miało miejsce spotkanie ekspertów oraz przedstawicieli biznesu i instytucji unijnych, podczas którego rozmawiano o sytuacji MŚP na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Punktem wyjścia dla dyskusji był raport Forum Cyfrowego ZPP wskazujący najpoważniejsze bariery funkcjonowania Jednolitego Rynku i korzyści jakie może przynieść ich zlikwidowanie.

W dyskusji wzięła udział grupa prelegentów, w tym dr Horst Heitz, dyrektor wykonawczy SME Europe. Przewodniczący Europejskiej Rady Sterującej, SME Connect; Maria Grapini, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa S&D; Michał Kanownik, Prezes, Związek Cyfrowa Polska; Karol Kasiński, Public Policy Manager, Przedstawiciel, Amazon; Vincenzo Renda, Associate Director for Digital Transformation Policy, Digital Europe oraz Filip Świderski ECR Advisor.

Europoseł Kosma Złotowski podkreślił w komentarzu do raportu kluczowe znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki. Skupił się na głównych wyzwaniach, jakie Jednolity Rynek Cyfrowy nakłada z perspektywy MŚP. "Sektor MŚP w Polsce od lat zmaga się z nadmierną biurokracją, przeregulowaniem i ograniczonym dostępem do finansowania z funduszy unijnych. Kryzysy, które dotknęły Europę w ostatnich latach oraz nieracjonalne tempo transformacji energetycznej narzucone przez Brukselę obciążyły firmy dodatkowymi kosztami. Oprócz chaosu, jaki wywołała w gospodarce, pandemia stała się akceleratorem transformacji cyfrowej i postawiła przedsiębiorstwa przed koniecznością dostosowania się do wymogów tej rewolucji. To właśnie podatność na kryzysy i kluczowe znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki sprawiają, że sektor MŚP wymaga szczególnego traktowania przy tworzeniu nowych przepisów i regulacji we wszystkich obszarach" - skomentował europoseł Kosma Złotowski.

Podczas wydarzenia Paulina Szkoła, Dyrektor Forum Cyfrowego zaprezentowała kluczowe wnioski z raportu opublikowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców "Jednolity Rynek Cyfrowy i jego przyszłość w kontekście szans rozwojowych dla polskiego sektora MŚP". Raport omawia strategiczny, regulacyjny i ekonomiczny scenariusz, jaki europejski jednolity rynek cyfrowy generuje dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz bariery, które utrudniają jego rozwój.

Jak stwierdzono w raporcie, rozwój jednolitego rynku cyfrowego spowodował korzystne zmiany regulacyjne, stymulując transgraniczną ekspansję biznesową i przynosząc korzyści konsumentom. Choć polskie MŚP wykorzystują jego potencjał, przeszkody wciąż istnieją. Pomimo postępów w ujednolicaniu przepisów dotyczących transgranicznego handlu elektronicznego, firmy napotykają wiele wyzwań związanych z nadmierną regulacją, niespójnym wdrażaniem wspólnych przepisów oraz utrudnieniami w wymianie usług i towarów. Ujednolicona, kompleksowa strategia jest niezbędna do wzmocnienia gospodarki cyfrowej UE.

"Ustanowienie jednolitego rynku jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych osiągnięć zjednoczonej Europy, choć w praktyce pozostaje niedokończonym projektem. Postęp technologiczny, nowe sektory gospodarki, modele biznesowe i kanały sprzedaży, takie jak dynamicznie rozwijający się sektor handlu elektronicznego, wprowadzają nowe bariery i związane z nimi wyzwania regulacyjne. Wyzwania te są szczególnie uciążliwe dla MŚP, które stanowią 99% wszystkich przedsiębiorców w UE, zapewniając dwa na każde trzy miejsca pracy w sektorze prywatnym, odpowiadając jednocześnie za ponad połowę całkowitej wartości dodanej'' - skomentował raport Mariusz Mielczarek, Regional Director CEE, Public Policy, Amazon.

Raport ma również na celu zainspirowanie polskiego rządu do forsowania ambitnej agendy Jednolitego Rynku Cyfrowego podczas prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która odbędzie się w pierwszej połowie 2025 roku. Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska i członek zarządu Digital Europe, podzielił się swoimi rekomendacjami z polskimi przedstawicielami:

"Działania państw UE, w tym Polski, w zakresie rozwoju Jednolitego Rynku Cyfrowego powinny przede wszystkim wspierać osiąganie celów wyznaczonych przez Komisję Europejską w programie politycznym "Droga do Cyfrowej Dekady", którego fundamentem jest cyfrowa transformacja przedsiębiorstw. Zgodnie z jego założeniami, do 2030 r. ponad 90% MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej, a 75% firm w UE ma korzystać z chmury, sztucznej inteligencji czy big data. Choć są to bardzo ambitne cele, to możliwe do osiągnięcia pod jednym warunkiem - unijne regulacje powinny wspierać rozwój nowoczesnych technologii, a nie tworzyć niepotrzebne bariery. Nadmierna regulacja niektórych obszarów związanych z cyfryzacją stwarza ryzyko ograniczenia potencjału innowacyjnego, przez co Europa nie będzie w stanie konkurować na tym polu ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami. Istotnym wyzwaniem dla zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie UE będzie utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy regulacją sektora cyfryzacji a zaspokajaniem potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw i obywateli"- uważa prezez Związku Cyfrowa Polska.