Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Sesja naukowa "Stan wojenny w Polsce. Przyczyny i konsekwencje"

9 grudnia 2021 r.
Udostępnij
Sesja naukowa

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się sesja naukowa "Stan wojenny w Polsce. Przyczyny i konsekwencje".

Prelegentami podczas pierwszej części sesji byli:

  • prof. Wojciech Polak, który mówił o przyczynach wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,
  • dr Krzysztof Osiński, opowiadający o stanie wojennym w województwie bydgoskim,
  • prof. Mirosław Golon z wystąpieniem na temat upamiętnienia ofiar stanu wojennego.

W drugiej części sesji można było wysłuchać przemówień o następujących tematach:

  • „Życie codzienne internowanych w ośrodku odosobnienia w Potulicach” (dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska),
  • „Chrzest Piotra Bartoszcze, syna zamordowanego Piotra Bartoszcze” (ks. dr Michał Damazyn),
  • „Larwa”. Podziemne Pismo Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur” (Krzysztof Kolczyński).

Po wystąpieniach odbyła się prezentacja okolicznościowych wydawnictw filatelistycznych Poczty Polskiej upamiętniających postać generała Zbigniewa Nowka w wykonaniu dyrektora Regionu  Sieci Bydgoszcz Poczty Polskiej, Karola Górskiego.

Ostatnim elementem spotkania było rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Przywracanie Pamięci”, edycja 2021: „Oblicza stanu wojennego”. Przed ogłoszeniem wyników głos zabrał organizator konkursu Poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski. "Stan wojenny był dla mojego pokolenia bardzo ważnym przeżyciem pokoleniowym. Dobrze jest, aby takie wydarzenia, które kształtują nasze późniejsze podejścia wobec życia, polityki i społeczeństwa, były pamiętane również przez te pokolenia, które tego nie przeżyły. Ważne, abyśmy właśnie taką osobistą pamięć, nie faktograficzną, historyczną, przenosili na nowe pokolenie. Takim przeniesieniem był konkurs „Przywracanie Pamięci”, edycja 2021: „Oblicza stanu wojennego”. Był on skierowany do młodzieży, której zadaniem było dowiedzieć się, jak w ich rodzinach wyglądał ten czas. " – powiedział europoseł.

W kategorii szkół podstawowych nagrodzeni zostali: za pracę pt. „Żadna wrona orła nie pokona. Wspomnienia moich bliskich” Małgorzata Mamys z SP nr 57 w Bydgoszczy oraz za pracę pt. „Strach i niepewność grudnia 1981 r. oczami moich dziadków” Klaudiusz Sobczak z SP nr 2 w Nakle.

Nagrodę z wyróżnieniem za pracę pt. „Żyć w czasach konspiracji, walcząc o to co prawdziwe. Nienawiść, kłamstwo, mimo że nie jest to niemożliwe” uczennica III liceum w ZS nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu Agata Badźmirowska.